Leveringsvoorwaarden

Voor onze SecuFast producten hanteren wij de volgende Leverings- en Betalingsvoorwaarden:

 • Wij verkopen uitsluitend aan bedrijven, niet aan particulieren.
 • Prijzen zijn in Euro's, excl. B.T.W.. Alle in onze webshop vermelde prijzen zijn vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, onze prijzen te wijzigen.
 • Actuele prijsgegevens zijn in de online shop bij het betreffende artikel alleen zichtbaar, nadat u een inlog heeft aangevraagd.
 • Minimale bestelwaarde is € 50,00. Bestellingen met een lager bedrag worden automatisch aangevuld naar € 50,00.
 • Bij orders onder € 250,00 netto goederen waarde, berekenen wij € 15,00 orderkosten en verzendkosten volgens onze verzendtabel.
 • Orders met een netto factuurwaarde van meer dan € 250,00 worden franco Nederland geleverd, inclusief standaard verpakking.
 • De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Wij zullen trachten deze strikt na te komen, maar wij kunnen voor te late leveringen niet verantwoordelijk worden gesteld.
 • Onze betalingstermijn is binnen 30 dagen na faktuurdatum, strikt netto.
 • Wij behouden ons het recht voor om vooruitbetaling te vereisen, in geval van eerste bestelling en bij internationale bestellingen.
 • Reclamatie dient u binnen 14 dagen na verzenddatum telefonisch of schriftelijk te melden aan de afdeling verkoop. Retourzendingen zonder voorafgaande kennisgeving en toestemming onzerzijds worden niet geaccepteerd. Retourzendingen zullen franco aan ons adres geschieden, 25% van het factuurbedrag met een minimum van € 25,00, zal in rekening worden gebracht. Vracht- en behandelingskosten worden niet gecrediteerd.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn op alle aanbiedingen en door ons te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.