SecuFast geeft u veel voordelen

Het gebruik van SecuFast veiligheidsschroeven levert u naast zekerheid, veiligheid en garantie ook een kostenbesparing op. Daar waar uw product wordt blootgesteld aan risicovolle omstandigheden, zoals vandalisme en diefstal, bieden onze SecuFast veiligheidsschroeven die extra bescherming. Of gaat het in uw geval om aansprakelijkheid op garantie bij machines en apparaten af te dekken, dan geeft SecuFast u die zekerheid.

Veiligheidsschroeven kunnen worden gebruikt in heel veel toepassingen. Vaak worden door onze klanten standaard schroeven en bevestigingsmaterialen gebruikt daar waar je eigenlijk een veiligheidsschroef zou moeten toepassen. De initiële kosten voor een gewone schroef zijn lager dan voor een veiligheidsschroef, maar dit gaat direct ten koste van veiligheid en zekerheid. In het huidige milieu van vandalisme, wat helaas steeds vaker voorkomt, is een veiligheidsschroef eigenlijk een must. Door het gebruik van deze schroeven wordt vandalisme en schade voorkomen. Hierdoor worden op termijn aanzienlijke kosten bespaard, nog maar niet te spreken over de kosten van vervanging van onderdelen.

In de machinebouw worden veiligheidsschroeven gebruikt om machine panelen en schakelkasten af te sluiten. Dit om te voorkomen dat er ongeoorloofd wordt gesleuteld in/aan dergelijke machine, wat essentieel is bij garantie-kwesties. We willen tenslotte allemaal dat een geautoriseerde en professionele service-engineer het onderhoud of de reparatie aan de machine uitvoert.

SecuFast geeft u veel voordelen